Assignació de places Activitats d’Estiu 2018 (INFANTS DE DINS L’ESPLAI)

Benvolgudes famílies,

A continuació us adjuntem els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que té assignada la plaça d’estiu per les activitats sol·licitades.

RECORDEU! Per confirmar la plaça assignada heu de venir aquest dimarts 24 o dimecres 25 d’abril de 19:00 a 20:30h a l’esplai. És essencial que vingui el pare/mare/tutor presencialment! En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

A continuació us exposem els DNI:

NOTA: els DNI que apareixen a l’apartat de “Casal (+ colònies si s’escau)”, tenen plaça atorgada tant a casal com a colònies, per tant, ja no sortirà el DNI en l’apartat de “Colònies només” però sí que tindran la plaça a aquesta activitat. En canvi, a l’apartat de “Colònies només” apareixen únicament els DNI dels infants que NOMÉS fan colònies (sense casal).

  • Casal Estiu (+ colònies si s’escau)

46655782Y

46655782Y

43526450p

38145544K

38145544K

38116538H

43522165R

43424269Q

43424269Q

46063779T

46063779T

37332286C

44005708S

43544754G

43544754G

43453779V

43453779V

46133591F

46133591F

35109413M

52625155M

52625155m

52625155M

X3885068T

X3885068T

46654286M

40989668B

X3700950C

X3700950C

46546077B

43693840G

35075035N

43511347Q

43511347Q

41085804F

41085804f

43523888E

43523888E

36529193H

40987344X

40974588L

43522164T

43522164T

43401349G

43530615X

43530615X

43435837S

43528185H

43528185H

38090370

38103206A

43511709X

35112996T

43696960L

37739978Z

40987311T

43534195W

43708865X

43708865X

  • Colònies (només colònies, els que també fan casal, surten a l’apartat anterior)

X3700950C

37332286C

  • Campaments Salòria

37332286C

43570889B

46725601C

43515169C

43505247B

46048069E

43408889T

36568606D

43418310Z

37383217Y

43501076A

43528185H

38084851W

37739978Z

37327849E

46418367C

43684227M

  • Campaments Puigmal

43507547B

43401349G

43680874X

37686997W

36962124C

46345173N

43435837S

46725601C

43516026A

35109413M

Els següents DNI NO CORRESPONEN A INFANTS DE DINS L’ESPLAI (participen al curs d’esplai d’octubre a juny) i per tant NO TENEN PLAÇA atorgada:

40976146J

45570054Q

43528357Y

43528357Y

X5501435L

43530842F

43533461G

43533461G

71117300N

43693832P

43692832P

24545493P

Aquests infants, si voleu apuntar-vos haureu de tornar a passar el proper dilluns 24 o dimarts 25, de 19:00 a 20:30h a fer la pre-inscripció PRESENCIALMENT.

Per qualsevol dubte, ens el podeu fer arribar al correu esplailasagrera@gmail.com.