Assignació de places Activitats d’Estiu 2018 (INFANTS DE FORA L’ESPLAI)

Benvolgudes famílies,

A continuació us adjuntem els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que té assignada la plaça d’estiu per les activitats sol·licitades.

RECORDEU! Per confirmar la plaça assignada heu de venir el divendres 4 de maig de 20:00 a 21:00h a l’esplai. És essencial que vingui el pare/mare/tutor presencialment! En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Per realitzar la inscripció és necessari que porteu:

  • Fotografia de l’infant (mida carnet)
  • Targeta de la Seguretat Social de l’infant
  • Dades personals (adreça, telèfons, correu electrònic…)

A continuació us exposem els DNI:

COLÃ’NIES:

Tothom ha pogut optar a la plaça sol·licitada, no obstant, en alguns casos, tot i demanar Casal d’Estiu i Colònies conjuntament, només s’ha pogut assignar colònies i no les dues activitats. A continuació mostrem els DNI dels infants que SÍ tenen plaça a colònies (i NOMÉS A COLÒNIES TOT I HAVER PREINSCRIT TAMBÉ CASAL D’ESTIU):

44009528V

38084606X

40989767H

35107049X

43424077P

43593907Y

40991139X

40526549C

35115834D

38110464Q

43590527F

21784184X

44014927B

46564937B

46142077Y

35121738W

38090370R

46648575K

37383576C

44012315K

44012315K

43434216G

38115997Y

43526450P

43436700G

X8063194S

47966975S

43444924V

53293616V

21784184X

52202718D

X5501435L

43537855M

 

CASAL D’ESTIU.

Només tenen plaça els següents DNI:

38090370R

46648575K

38115997Y

43526450P

47966975S

43530865F

X2700403L

35094425J

X2700403L

X2700403L

 

CAMPAMENTS SALÃ’RIA:

Només tenen plaça els següents DNI:

43530865F

47966975S

 

CAMPAMENTS PUIGMAL:

Només tenen plaça els següents DNI:

43593907Y

 

Cal remarcar que tot es deu al nombre de places disponibles a cada grup d’edat (per any de naixement). Us recordem els criteris que seguim per tal d’assignar les places quan no ens és possible admetre a tots els infants que s’han pre-inscrit:

  1. Qui té germans a dins l’esplai.
  2. Qui ha participat a les activitats estiu altres anys anteriors.
  3. Qui pre-inscriu més d’una activitat d’estiu.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: esplailasagrera@gmail.com