Assignació de places Activitats d’Estiu 2019 (INFANTS DE FORA L’ESPLAI)

Benvolgudes famílies,

A continuació us adjuntem NOMÉS els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que té assignada la plaça d’estiu per les activitats sol·licitades.

RECORDEU! Per confirmar la plaça assignada heu de venir el dilluns 6 de maig de 19:00 a 20:30h a l’esplai. És essencial que vingui el pare/mare/tutor presencialment! En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Per realitzar la inscripció és necessari que porteu:

  • Fotografia de l’infant (mida carnet)
  • Targeta de la Seguretat Social de l’infant
  • Dades personals (adreça, telèfons, correu electrònic…)

A continuació us exposem els DNI de les famílies que SÍ que han obtingut plaça a les activitats d’estiu:

[llista de DNI no disponible]

Els DNI que no estan inclosos en alguna de les activitats significa que no s’ha pogut assignar la plaça. No obstant, s’han incorporat a la llista d’espera pel cas que hi hagués alguna baixa.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: esplailasagrera@gmail.com