Assignació de places de les Activitats d’estiu 2020

Bon dia famílies,

A continuació us adjuntem els infants que sí que obtenen plaça per a l’activitat d’estiu sol·licitada (consta el DNI que veu omplir al formulari):

CASAL D’ESTIU (nascuts del 2008 al 2014)

[llista de DNI no disponible]

COLÃ’NIES (nascuts del 2008 al 2014)

[llista de DNI no disponible]

CAMPAMENTS CARANTS (nascuts 2006 i 2007)

[llista de DNI no disponible]

CAMPAMENTS BALANDRAU (nascuts 2005)

[llista de DNI no disponible]

CAMPAMENTS SALÃ’RIA (nascuts 2004)

[llista de DNI no disponible]

Queden en llista d’espera els infants pre-inscrits amb els següents DNI:

[llista de DNI no disponible]

IMPORTANT!

Per formalitzar la plaça s’haurà de fer una paga i senyal a finals de maig o principis de juny, però ja us indicarem més endavant la forma de pagament i les dates límit. De la mateixa manera, les autoritzacions i fitxes per a poder fer l’activitat hauran de ser omplertes en una data que ja us concretarem. En cas que finalment no es vulgui la plaça, aviseu-nos el més aviat possible enviant un correu a esplailasagrera@gmail.com.

Totes aquelles famílies que vulguin sol·licitar un ajut econòmic ho han de fer de forma telemàtica i s’han de seguir les següents indicacions.

GUIA SOL·LICITUD AJUT

Per més informació:  GUIA AJUNTAMENT DE BARCELONA

Si alguna família fa més d’una activitat o no està empadronada a Barcelona i vol sol·licitar un altre ajut, tenim a la vostra disposició les beques que ofereix el Moviment de Centres d’Esplais Cristians de Catalunya (MCECC). Pel cas que ho necessiteu, poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu esplailasagrera@gmail.com.

ATENCIÓ! En tot cas, us informem que la viabilitat de les activitats d’estiu està subjecte a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte. En cas que les activitats no es puguin dur a terme, us informaríem de com procediríem al retorn dels imports.