Assignació places Curs 2016-2017

Benvolgudes famílies,

Degut al volum de places sol·licitades per al present curs d’esplai, ens hem vist obligat a atorgar plaça només als infants que venien l’any passat, excepte en els dos grups petits. Així doncs, només han pogut obtenir una plaça els infants de fora nascuts els anys 2008, 2009, 2010 i 2011. L’únic infant de fora, nascut a un any diferent als anteriors i que ha pogut entrat és el corresponent al DNI 52275638L.

A continuació us adjuntem els DNI del pare/mare/tutor de l’infant que NO ha pogut obtenir una plaça però que, automàticament, els hem incorporat a la nostra llista d’espera.

[DNI ja no disponibles]

MOLT IMPORTANT!

Per confirmar la plaça assignada, és imprescindible que vingui el pare/mare/tutor PRESENCIALMENT a l’esplai a realitzar la inscripció els següents dies:

Dilluns 19 de setembre de 19:00 a 20:30

Dimarts 20 de setembre de 19:00 a 20:30

Rer realitzar la inscripció és necessari que porteu:

  • Fotografia de l’infant (mida carnet)
  • Targeta de la Seguretat Social de l’infant
  • Dades personals (adreça, telèfons, correu electrònic…)

En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Qualsevol dubte, feu-nos-el arribar a esplailasagrera@gmail.com.

Fins dissabte!