Beques de Curs d’Esplai del MCECC 2018-2019

Bona nit,

Us enviem la informació per a sol·licitar les beques que vàrem comentar a la reunió de famílies.

A diferència de les beques d’estiu, aquestes les hem de tramitar nosaltres per la base de dades que tenim amb el MCECC, així que ens hauríeu de lliurar a nosaltres els papers i nosaltres enviar-los a ells i iniciar el tràmit per el programa.

Us poden becar el 75% de la quota i durant tot el curs, i els criteris per atorgar-les són més o menys com els de les beques de l’Ajuntament de Barcelona de l’estiu.

La documentació que ens cal per començar el tràmit és la següent:

Només hauríeu de presentar 2 tipus de papers: 

  • Un primer per determinar els ingressos (declaració de la renda, informe social d’un professional, fotocòpia de la nòmina).
  • Un segon paper per determinar les persones que estan convivint amb l’infant (ja sigui amb el certificat de convivència o amb l’empadronament).

Per a presentar aquests dos papers teniu dues opcions (la més fàcil de presentar, que amb temps pugueu fer les beques i tot plegat, és la primera opció):

(Us adjunto les bases que ens han fet arribar des del MCECC també)

OPCIÓ 1. Presentació de la renda per càpita de la família de l’Infant.

Per determinar les variables d’avaluació d’aquesta opció, es necessari presentar la Declaració de la Renda de tots els membres de la unitat familiar (per tal de determinar el nivell d’ingressos) i el certificat de convivència (per determinar el nombre de persones que conviu amb l’Infant). 

Caldrà presentar aquesta documentació de la següent manera:

  • Certificat de convivència: emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat.
  • Declaració de renda: de cada membres de la unitat familiar major de 18 anys amb obtenció de rendiments econòmics:fotocòpia de la pàgina on es consignen els membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i del document d’ingrés o devolució segellat per l’entitat bancària o la delegació d’Hisendacorresponent.

En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda, és imprescindible presentar UN dels documents següents:

  1. A) Còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el participant sol·licitant.
  1. B) Fotocòpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activitat (majors de 18 anys). En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activitat hauran de presentar una fotocòpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es consigna si cobren prestació per desocupació o subsidi d’atur o no, com també la quantitat que perceben per aquests conceptes. En cas dels germans només cal presentar la documentació un cop.

 

OPCIÓ 2. Presentació d’un informe social emès per un professional de l’Àmbit Social

Es podrà presentar un informe social emès per part d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada on s’especifiqui la situació socioeconòmica.

També seran acceptats els informes socials emesos per part dels professionals de l’Àmbit Social de Càritas.

En cas que estigueu interessats en sol·licitar la beca feu-nos-ho saber responent-nos a aquest e-mail.

Per poder fer els tràmits necessitem que ens porteu la documentació a dalt detallada com a màxim el 20 d’octubre a les 19:00h. 

És una convocàtoria única per curs, és a dir, si no la sol·licitem el 20 d’octubre no es podrà sol·licitar de nou fins setembre de 2019 pel curs 2019-2020.

Al document següent hi han explicades les bases de beques del MCECC:

Bases Beques de Curs

Fins aviat!