Inscripcions Activitats d’Estiu 2021

Benvolgudes famílies,

Com bé sabeu, els propers 3 i 4 de maig cal que passeu per l’esplai per a formalitzar la inscripció dels vostres fills i filles a les activitats d’estiu. Per fer-ho, aquest any s’hauran de seguir les següents indicacions:

Haureu de venir a l’esplai un dels dos dies, els quals dividirem de forma alfabètica: 

3 de maig de 18:30 a 20h: infants amb cognoms de la A a la J

4 de maig de 18:30 a 20h: infants amb cognoms de la K a la Z

Per agilitzar el procés i evitar concentracions de gent al casal, us demanem que porteu la documentació que us adjuntem en el correu degudament emplenada, la qual entregareu impresa i omplerta i nosaltres la revisarem. És molt important que la documentació la signi el tutor legal de l’infant, però, en cas que aquest no pugui venir a entregar-la, pot venir qualsevol altra persona. 

És necessari que les famílies que no tenen els infants inscrits durant el curs d’esplai portin:

  1. Fitxa de les dades personals omplerta (a part de totes les altres autoritzacions)
  2. Fotografia de l’infant (mida carnet)
  3. Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l’infant
  4. Fotocòpia del DNI de l’infant (els majors de 12 anys)

Un cop formalitzada la inscripció, per a assegurar la plaça cal que realitzeu el pagament del 30% del preu total abans del dia 16 de maig. Teniu tota la informació referent al pagament a la bústia del correu.  

En cas de no formalitzar la inscripció entregant la documentació requerida i/o efectuant el pagament del 30%, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

En referència a les reunions de famílies, encara no podem concretar les dates. Quan hagin sortit els protocols, informarem de les dates i el format de cada reunió. 

Si teniu alguna qüestió, no dubteu en preguntar-nos! Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: escriure un correu a: esplailasagrera@gmail.com