Moltes gràcies!

Moltes gràcies a totes per ajudar amb la vostre il·lusió a que el llop, el garfi, la reina malvada i la bruixa poguessin tornar als seus contes!!!

Gràcies també a tothom qui ha fet possible la xocolatada i aquesta magnifica tarda!!