Places i inscripcions curs 2021 – 2022

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que tots els infants corresponents als següents DNIs HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA:

[Llistat de DNI no disponible]

MOLT IMPORTANT!

Per confirmar la plaça assignada, és imprescindible que vingui el pare/mare/tutor PRESENCIALMENT a l’esplai a realitzar la inscripció qualsevol dels següents dies:

Dilluns 20 de setembre de 19:00 a 20:00h

Dimecres 22 de setembre de 19:00 a 20:00h

En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Així mateix, a les famílies de nou ingrés, us demanem que porteu les següents dades:
● Fotografia carnet actual
● Fotocòpia en color de la targeta sanitària
● Dades personals i de la família actuals: correu electrònic, telèfons fix i mòbil, adreça…
● Informació sobre qualsevol mena de problema sanitari

Qualsevol dubte, feu-nos-ho arribar a esplailasagrera@gmail.com

Moltes gràcies per la vostra confiança. Fins ben aviat!

Equip de monitors i monitores de l’Esplai ‘la Sagrera’