Hàbits

Per a un bon funcionament de la tasca educativa que duem a terme, creiem necessari respectar les següents normes:

EL FOULARD

S’ha de dur sempre: els dissabtes, a les excursions i a qualsevol activitat en què participi a l’Esplai,  ja que és el nostre distintiu com a centre. Cal dur el foulard marcat amb el nom de l’infant per evitar la pèrdua d’aquest.

ENTRADES I SORTIDES

L’entrada a l’Esplai serà a les 16:30h en punt i la sortida a les 19:00h. Tant en arribar com en marxar, cada infant ha d’avisar als seus monitors. Si l’infant ha d’arribar tard o marxar més d’hora, cal comunicar-ho abans als seus monitors.

Aquells infants que marxin sols a casa hauran de tenir firmada l’autorització corresponent.

EXCURSIONS

  • És molt important que els infants facin la motxilla amb els seus pares, ja que són els qui hauran de buscar les coses després.
  • També és recomanable (especialment en el cas dels més petits) que els menjars vagin etiquetats segons cada àpat.
  • Les excursions són obligatòries ja que les creiem importants per a la vivència del grup i, per tant, en cas que el nen o nena no vingui d’excursió, NO es retornarà l’import inclòs dins la quota de les activitats del trimestre. A més, s’haurà d’avisar als monitors amb la suficient antelació.
  • No es poden dur refrescos ni altres tipus de begudes envasades en llauna.

ASSISTÈNCIA ELS DISSABTES

És obligatòria l’assistència per tal de no perdre el ritme del grup i anar seguint les activitats del seu moment. Si l’infant no pot assistir a l’esplai, cal que ho comuniqui als seus monitors i monitores i si les faltes són reiterades, si s’escau, l’infant podrà arribar a perdre la plaça per donar cabuda a aquells que es trobin en llista d’espera.

LLAMINADURES

No es poden portar llaminadures, a excepció que es pugui repartir entre tots, com en el cas dels aniversaris, o bé en cas que els monitors i monitores en reparteixin a tothom. Creiem en el consum moderat de les llaminadures per conservar la salut dels nostres infants.

DINERS, REPRODUCTORS DE MÚSICA, MÃ’BILS, JOCS INDIVIDUALS…

A l’Esplai setmanal i a les excursions no es poden dur diners, reproductors de música, ni mòbils, ni jocs electrònics ni consoles, ja que impedeixen que el nen o nena es relacioni amb la resta del grup (especialment els dels grups més grans), i a més és un element prescindible del qual no ens en fem responsables.Related Images: