Organigrama

L’Equip de Monitors i Monitores s’organitza en diversos equips per tal de realitzar tota la feina que cal perquè l’engranatge intern de l’esplai funcioni adequadament:

  • L’equip responsable: està format per sis persones: el responsable del centre, el consiliari i els responsables de l’equip pedagògic, coordinador, gestió i de tasques. Aquest equip s’encarrega de coordinar la resta d’equips, i també vetlla pel manteniment del centre i pel seu bon funcionament.
  • L’equip pedagògic: està format per set persones (un monitor de cada grup). S’encarrega de fer el seguiment dels infants i ofereix recursos per treballar la campanya. També vetlla per aconseguir la màxima participació dels infants a l’esplai a partir de la coordinadora de nens i nenes, en la qual es reuneixen dos infants de cada grup i es prenen decisions, com ara la disfressa o el lema de campanya.
  • L’equip coordinador: també està format per set persones (un monitor de cada grup) i, a part de vetllar per la qualitat de les activitats dels grups, s’encarrega de l’organització de les activitats conjuntes i el seguiment de les excursions del curs.
  • L’equip de gestió: està format per dos monitors i és l’equip que s’encarrega de l’economia i secretaria del centre. Bàsicament s’encarrega dels pagaments, subvencions, beques, inscripcions, informacions del MCECC…
  • L’equip de tasques: està format pels responsables de material, jocs, intendència, disfresses, farmaciola i esplai@’t. Aquestes tasques fan possible que els dia a dia de l’esplai sigui una realitat.

Tots aquests equips es reuneixen i es coordinen a partir de l’assemblea de monitors, que es duu a terme cada trimestre i a l’inici i al finalitzar les activitats d’estiu. En aquestes assemblees es formulen els objectius generals del curs, es programen els trimestres i es revisen, tant pel que fa als objectius com a les activitats dutes a terme per assolir-los, el funcionament dels equips de tasques, els grups…

Related Images: