Assignació de places de les Activitats d’Estiu 2022

Hola famílies,

En el document que trobeu a continuació us mostrem la llista dels infants que han obtingut plaça (hi consta el DNI amb el qual vau omplir el formulari):

[Llistat de DNI no disponible]

En cas que finalment no es vulgui la plaça, aviseu-nos al més aviat possible enviant un correu a esplailasagrera@gmail.com.

IMPORTANT!

Per formalitzar la plaça s’haurà  de realitzar la inscripció i fer la paga i senyal que us indicarem aleshores. Les inscripcions es duran a terme presencialment a l’esplai els següents dies:

  • Dimecres 4 de maig de 18:30 a 20:00h
  • Dissabte 7 de maig de 16:45 a 18:00h

Per agilitzar el procés d’inscripció, us enviarem tota la documentació per correu electrònic i l’haureu de portar degudament emplenada. És molt important que la documentació la signi el tutor legal de l’infant, però, en cas que aquest no pugui venir a entregar-la, pot venir qualsevol altra persona. 

És necessari que les famílies que no tenen els infants inscrits durant el curs d’esplai portin:

  1. Fitxa de les dades personals omplerta (a part de totes les altres autoritzacions)
  2. Fotografia de l’infant (mida carnet)
  3. Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l’infant
  4. Fotocòpia del DNI de l’infant (els majors de 12 anys)

En el moment de la inscripció, us informarem de com fer el pagament de la bestreta per tal de reservar la plaça atorgada, import que no es podrà  retornar en el cas que l’infant finalment no participi de l’activitat (excepte en casos degudament justificables).

Per totes aquelles famí­lies que vulguin sol·licitar l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona, us facilitarem tota la informació sobre el procés que haureu de seguir el dia de la inscripció.

Els infants que NO han pogut optar a la plaça i, per tant, queden en llista d’espera són els següents (hi consta el DNI amb el qual vau omplir el formulari):

CASAL D’ESTIU (Nascuts del 2010 al 2016)

[Llistat de DNI no disponible]

Related Images: