Assignació de places de les Activitats d’Estiu 2021

Bon dia famílies,

A continuació us mostrem la llista dels infants que NO han obtingut plaça, i per tant queden en llista d’espera, per a cada activitat d’estiu (consta el DNI que veu omplir al formulari):

CASAL D’ESTIU (nascuts del 2008 al 2015)

Setmana 1 (28/06 – 02/07)

[Llistat de DNI no disponible]

Setmana 2 (05/07 – 09/07)

Tots els infants HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA.

Setmana 3 (12/07 – 16/07)

Tots els infants HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA

COLÃ’NIES (nascuts del 2008 al 2015)

Tots els infants HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA.

CAMPAMENTS CARANTS (nascuts 2006 i 2007)

Tots els infants HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA.

CAMPAMENTS BALANDRAU (nascuts 2005)

Tots els infants HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA.

RUTA SALÃ’RIA (nascuts 2004)

Tots els infants HAN ACCEDIT A LA PLAÇA SOL·LICITADA.

IMPORTANT!

Per formalitzar la plaça s’haurà de realitzar la inscripció (3 i 4 de maig) i fer la paga i senyal que us indicarem aleshores. Més endavant us informarem sobre el format de les inscripcions.

En cas que finalment no es vulgui la plaça, aviseu-nos al més aviat possible enviant un correu a esplailasagrera@gmail.com.

El 27 d’abril publicarem el document guia per totes aquelles famílies que vulguin sol·licitar l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona.

ATENCIÓ! En tot cas, restem a l’espera de la publicació dels protocols d’activitats d’estiu 2021 per confirmar que podem tirar endavant totes les activitats previstes.