Assignació de places de les Activitats d’Estiu 2024

Hola famílies,

En aquest document us mostrem la llista dels infants que han obtingut plaça (hi consta el DNI amb el qual vau omplir el formulari):

En cas que finalment no es vulgui la plaça, aviseu-nos com abans millor enviant un correu a esplailasagrera@gmail.com.

IMPORTANT!

Per formalitzar la plaça s’haurà  de realitzar la inscripció i fer la paga i senyal que us indicarem aleshores. Les inscripcions es duran a terme presencialment a l’esplai els següents dies:

  • Dijous 11 d’abril de 18:30 a 20:00h
  • Dissabte 13 d’abril de 19:00 a 20:00h

Per agilitzar el procés d’inscripció, us enviarem tota la documentació per correu electrònic i l’haureu de portar degudament emplenada. És molt important que la documentació la signi el tutor legal de l’infant, però, en cas que aquest no pugui venir a entregar-la, pot venir qualsevol altra persona. 

És necessari que qui no s’hagi apuntat mai abans a cap activitat porti:

  1. Fitxa de les dades personals omplerta (a part de totes les altres autoritzacions)
  2. Fotografia de l’infant (mida carnet)
  3. Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l’infant
  4. Fotocòpia del DNI de l’infant si en té (els majors de 12 anys)

En el moment de la inscripció, us informarem de com fer el pagament de la bestreta per tal de reservar la plaça atorgada, import que no es podrà retornar en cas que l’infant finalment no participi de l’activitat (excepte en casos degudament justificats).

Per totes aquelles famí­lies que vulguin sol·licitar l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona, que pot bonificar un màxim d’un 90 per cent del cost de l’activitat, us facilitarem tota la informació sobre el procés que haureu de seguir el dia de la inscripció.

Els infants que NO han pogut optar a la plaça i, per tant, queden en llista d’espera són els següents (hi consta el DNI amb el qual vau omplir el formulari):

RUTA CARANTS (2006-2007)

  • 46128037L. Motiu: La ruta és per joves del 2006-07. Si ho desitgeu, us podeu posar en contacte amb nosaltres a esplailasagrera@gmail.com i optar a una plaça per al seu grup d’edat.

Related Images: