Places i inscripcions curs 2022 – 2023

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que tots els infants preinscrits han accedit a la plaça sol·licitada, excepte els següents que estan pendents de confirmació (DNI del pare/mare/tutor):

[Llistat de DNI no disponible]

MOLT IMPORTANT!

Per confirmar la plaça assignada, és imprescindible que vingui el pare/mare/tutor/a PRESENCIALMENT a l’esplai a realitzar la inscripció qualsevol dels següents dies:

Dimecres 21 de setembre de 19:00 a 20:00h

Dijous 22 de setembre de 19:00 a 20:00h

En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça.

Així mateix, les famílies de nou ingrés, us demanem que porteu les següents dades:

  1. Fotografia del carnet actual
  2. Fotocòpia en color de la targeta sanitària

Qualsevol dubte, feu-nos-ho arribar a esplailasagrera@gmail.com

Gràcies per la vostra confiança. Fins ben aviat!

Related Images: