Places i inscripcions curs 2023 – 2024

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que tots els infants preinscrits han accedit a la plaça sol·licitadaexcepte els següents, que romandran, després de haver aplicat els criteris establerts, en llista d’espera fins a nou avís degut el volum d’infants i de recursos humans disponibles (DNI del pare/mare/tutor):

[Llistat de DNI no disponible]

MOLT IMPORTANT!

Per confirmar la plaça assignada, és imprescindible que vingui el pare/mare/tutor/a PRESENCIALMENT a l’esplai a realitzar la inscripció qualsevol dels següents dies:

Dimecres 20 de setembre de 19:00 a 20:00h

Dijous 21 de setembre de 19:00 a 20:00h

En cas de no venir a formalitzar la inscripció, la plaça quedarà anul·lada i, per tant, l’infant perdrà la plaça i aquesta s’assignarà a aquells que són a la llista d’espera.

Així mateix, a les famílies de nou ingrés us demanem que porteu les següents dades:

  1. Fotografia del carnet actual
  2. Fotocòpia en color de la targeta sanitària

Qualsevol dubte, feu-nos-el arribar a esplailasagrera@gmail.com

Gràcies per la vostra confiança. Fins ben aviat!

Related Images: